ZANOCUJ W LESIE

Nadleśnictwo Olsztyn przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, rozmów ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym powstał pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”. Nadleśnictwo Olsztyn należy do jednego z 46, które w 2019 przystąpiły do pilotażu obszarów przeznaczonych do uprawiania bushcraftu i surwiwalu. W 2021 r. staliśmy się miejscem kolejnego badania pilotażowego jakim jest dopuszczenie gotowania na kuchenkach gazowych.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

- regulaminem korzystania z obszaru i mapą udostępnionych gruntów (poniżej). Mapy obrazujące tereny  udostępnione w skali całego kraju znajdziesz na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ;

- mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/. Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem;

- zasadami bezpiecznego korzystania z lasu  https://czaswlas.pl/las-jest-fajny-ale-pamietaj-ze-26, https://www.youtube.com/watch?v=178sZJJ8BXQ;

- informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.

W okresie jesienno - zimowym w lesie mogą odbywać się polowania zbiorowe. Terminy polowań odnaleźć można na stronie internetowej gminy Dywity. Na udostępnionym terenie gospodarkę łowiecką prowadzi koło łowieckie Głuszec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin korzystania z obszarów objętych Programem

„Zanocuj w lesie”.  

Miło nam powitać Cię w lesie zarządzanym przez Lasy Państwowe.

To obszar  na którym możesz biwakować.

Zanim oddasz się relaksowi na łonie natury zapoznaj się z zasadami korzystania
z udostępnionych na ten cel terenów.

Ufamy, że pozostawisz to miejsce bez śladu swojej obecności.

Nie jesteś jedynym, który korzysta z tego miejsca.

Miłego obcowania z lasem!

  

1. Gospodarzem terenu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztyn.

2. Obszary objęte Programem oznaczone są na mapie Banku Danych o Lasach. Chcąc sprawdzić, czy jesteś już na obszarze* objętym Programem, skorzystaj z aplikacji mBDL.

*Obszar udostępniony zlokalizowany jest w leśnictwie Dąbrówka. W terenie wyznaczają go słupki oddziałowe o numerach: 1-55, 59-67, 75, 76. Jego granice sprawdzić możesz na mapie, oraz na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy (mapa zagospodarowania turystycznego).

3. Możesz tutaj bezpłatnie odpocząć, lecz pamiętaj, bez względu na to jakiego wyposażenia używasz do wypoczynku,  nie może ono niszczyć drzew, krzewów oraz runa leśnego.

4. W jednym miejscu może nocować maksymalnie 9 osób przez nie dłużej niż 2 noce z rzędu. W tym przypadku zgłoszenie nie jest wymagane. Jednak będzie nam miło, gdy do nas napiszesz i dasz znać, że się do nas wybierasz.

5. Nocleg powyżej limitu osób i czasu, określonego w pkt. 4, należy zgłosić mailowo na adres nadleśnictwa olsztyn@olsztyn.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem. Zgłoszenie wymaga potwierdzenia mailowego nadleśnictwa, które jest formalnym wyrażeniem zgody na pobyt.

Zgłoszenie powinno zawierać:

* imię i nazwisko zgłaszającego,

* telefon kontaktowy,

* mail kontaktowy,

* liczbę nocy (daty),

* liczbę osób,

* planowane miejsce biwakowania (np. nazwa nadleśnictwa, najbliższa miejscowość),

* zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

6. Jeżeli zamierzasz nocować w lesie, rekomendujemy użycie własnego hamaka, płachty biwakowej, a w wypadku rozbicia namiotu pamiętaj, żeby robić to na trwałej nawierzchni, bez szkody dla runa leśnego i bez rozgarniania ściółki leśnej.

7. Zanim wyruszysz do lasu, sprawdź na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ mapę zakazów wstępu do lasu, czy nie został wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu, np. z powodu dużego zagrożenia pożarowego.

8.Sprawdź informacje na stronie nadleśnictwa dotyczące obszarów, gdzie prowadzone są prace gospodarcze, czasowe zamknięcia szlaków, zmiany przebiegu szlaków itp.

9. Pamiętaj, że na fragmentach obszaru wyznaczonego do nocowania mogą znajdować się miejsca, w których obowiązuje stały zakaz wstępu (np. uprawy leśne czy ostoje zwierząt), wynikające z zapisów art. 26 ustawy o lasach. Sprawdź ich lokalizację na mapie lub zapytaj koordynatora programu w nadleśnictwie.

10. Pamiętaj, że na fragmentach obszaru wyznaczonego do nocowania, mogą znajdować się miejsca, w których obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu wynikający z zapisów art. 26 ustawy o lasach (np. wykonywane są zabiegi gospodarcze). Korzystanie z nich jest zabronione. Sprawdź informacje na stronie www nadleśnictwa lub zapytaj koordynatora programu w nadleśnictwie.

11. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem upraw leśnych do 4 m wysokości, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz w przypadku okresowego zakazu, wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu.
W trosce o swoje bezpieczeństwo nigdy nie łam tych zakazów.

12. Sprawdzaj prognozy pogody dla obszaru, na którym przebywasz. W razie ostrzeżeń przed silnymi wiatrami i burzami, w trosce o swoje bezpieczeństwo, koniecznie zrezygnuj z pobytu w lesie.

13. Pamiętaj, że nie jesteś jedynym użytkownikiem lasu. Są tu też inni, np. rowerzyści, koniarze czy myśliwi. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Bądź widoczny np. używaj sprzętu i ubrań w jaskrawych kolorach oraz zostaw na noc zapalone, widoczne
z daleka światło.

14. Rozpalenie ogniska jest możliwe jedynie w miejscach do tego wyznaczonych przez nadleśniczego. Jeśli zależy Ci na rozpaleniu ognia, zaplanuj wycieczkę tak, aby uwzględniała miejsca do tego przeznaczone. Na terenie udostępnionym aktualnie nie wyznaczono miejsc do rozpalania ogniska. W razie wątpliwości skontaktuj się
z koordynatorem programu w nadleśnictwie.

15. Drewno na rozpalenia ogniska przynieś ze sobą. Możesz je również wcześniej zakupić w leśniczówce Dąbrówka – nie dotyczy.

16. Pozyskiwanie drewna i innego materiału w dowolnym celu, np. rozpalenia ognia czy budowy konstrukcji obozowych, jest zabronione.

17. Na obszarze pilotażowym objętym Programem „Zanocuj w lesie” dopuszcza się możliwość używania kuchenek gazowych pod następującymi warunkami:

a) Sprawdź obowiązujące w danym dniu zagrożenie pożarowe, dwukrotnie w ciągu dnia. Zagrożenie pożarowe jest aktualizowane w ciągu dnia o godz. 10:00 i 14:00. Sprawdzisz je na stronie  http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/  lub  https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy  - wybierając w menu „Mapy BDL / „Mapa zagrożenia pożarowego”.  W przypadku dużego zagrożenia
(3. „czerwony” stopień) używanie kuchenek jest zabronione!

b) używanie kuchenek dozwolone jest tylko pod stałym nadzorem, gwarantującym zabezpieczenie przed ewentualnym powstaniem pożaru;

c) zabronione jest używanie kuchenek na glebach torfowych, w młodnikach
i drzewostanach w których wysokość koron drzew znajduje się poniżej 5 m od ziemi oraz na powierzchniach leśnych porośniętych wysokimi trawami
i wrzosem.

18. Nie wjeżdżaj do lasu pojazdem silnikowym, zaprzęgowym ani motorowerem. Jeśli przyjechałeś samochodem, zostaw go na pobliskim parkingu leśnym lub innym miejscu do tego wyznaczonym. Lokalizację miejsc postoju pojazdu parkingów znajdziesz na mapach o których mowa w pkt. 2.

19. Możesz pozyskiwać na własny użytek owoce i grzyby. Zanim je pozyskasz, upewnij się, że są jadalne i nie podlegają ochronie gatunkowej oraz że nie znajdujesz się w oznakowanym miejscu, w którym zbiór płodów runa leśnego jest zabroniony. 

20. Weź z domu worek na odpadki i po biwakowaniu zabierz je ze sobą. W środku lasu nie znajdziesz kosza na śmieci.

21. Zachęcamy Cię, abyś do przechowywania przyniesionych do lasu posiłków
i napojów używał pudełek i butelek wielokrotnego użytku.

22. Nie wyrzucaj pozostałości jedzenia, które przyniosłeś za sobą. Nie są one naturalnym składnikiem ekosystemu leśnego i mogą zaszkodzić dziko żyjącym zwierzętom.

23. Załatwiając potrzeby fizjologiczne, zatrzyj po sobie ślady. Ogranicz używanie środków higieny osobistej ingerujących w środowisko naturalne np. chusteczek nawilżanych.

24. Jeśli zabierasz na wyprawę swojego pupila, pamiętaj, żeby trzymać go cały czas na smyczy.

25. W trosce o bezpieczeństwo swoje i dzikich zwierząt zachowaj od nich odpowiedni dystans. Nie podchodź do nich i nie próbuj ich karmić.

26. Zwróć uwagę na to, żeby nie planować noclegu na trasie przemieszczania się leśnych zwierząt (charakterystyczne wąskie, wydeptane ścieżki).

27. W razie zagrożenia zdrowia znajdź najbliższy słupek oddziałowy i podaj osobom przyjmującym zgłoszenie numery, które są na nim widoczne.

28. Pamiętaj, że nie jesteś jedynym gościem lasu. Zachowaj ciszę.

29. Zapoznaj się ze zasadami bezpiecznego i etycznego przebywania na obszarze. Znajdziesz je wszystkie w 106 odcinku programu Oblicza lasów, na kanale Echa Leśne (www.youtube.com/watch?v=178sZJJ8BXQ)

30. W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z Nadleśnictwem Olsztyn:

Dane kontaktowe:

Koordynator: Maria Rothert - Proniewicz 89 526 46 98 email: maria.rothert@olsztyn.lasy.gov.pl

Kontakt: Leśniczy Leśnictwa Dąbrówka -  Jarosław Sikorski 693 982 181. 

MAPA

ZGŁOSZENIE