Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie w polsce

Na terenie Nadleśnictwa Olsztyn znajduje się 9 obwodów łowieckich, z których osiem należy do kół łowieckich : „Żubr", „Głuszec", „Olszynka", "Łoś", "Świt", i "Kaczor", a jeden jest Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny.

W OHZ nr 241, o pow. 10446 ha największe populacje reprezentują jelenie, dziki, sarny, a wśród zwierzyny drobnej zające, jenoty, borsuki, lisy i kaczki. Z gatunków dzikiej zwierzyny rzadziej spotykanych pojedynczo występują : wilk, jarząbek, łoś. Większą część obwodu stanowi jeden kompleks leśny z licznymi matecznikami jeleni. Obrzeża lasów okolone są polami uprawnymi stanowiącymi bogatą bazę żerową (pszenica, bobik, kukurydza), a liczne cieki i zbiorniki wodne zapewniają obfite zaopatrzenie w wodę.

Stany zwierzyny  utrzymywane są w zagęszczeniu odpowiadającym pojemności obwodu, a po wykonywanych odstrzałach obserwuje się stale wzrastającą jej kondycję.

Większość zwierzyny trofealnej jest pozyskiwana przez myśliwych „dewizowych", ale również polskich.

Obwód bogato wyposażono w urządzenia łowieckie, a dzięki bogatej bazie pokarmowej i dokarmianiu zwierzyna jest w bardzo dobrej kondycji.

Nadleśnictwo zachowuje również dobrą współpracę z myśliwymi. W Leśnictwie Mazuchy istnieje Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Psa Myśliwskiego. Upowszechniana jest w nim kultura i tradycja łowiecka. Cyklicznie odbywają się w nim pokazy i konkursy psów.


 

Dużym problemem jest obecność dwóch ruchliwych tras przecinających kompleks leśny i dosyć częste w związku z tym upadki zwierzyny w wyniku kolizji z pojazdami. Dla zwierzyny drobnej oraz saren największym zagrożeniem są wałęsające się psy. Natomiast bliskie sąsiedztwo miasta Olsztyn powoduje dużą penetrację lasów, zwłaszcza w okresie lata i grzybobrania.

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Olsztyn

Szkody łowieckie:  wnioski o szacowanie szkód łowieckich składać należy do zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego tj.:
-  wnioski dotyczące szkód na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Olsztyn, składać należy do biura Nadleśnictwa, Zazdrość 3, 10-687 Zazdrość


-  wnioski dotyczące szkód na terenie dzierżawionym przez Koła Łowieckie - do siedziby odpowiedniego  Koła Łowieckiego.

Wzór wniosku o szacowanie szkód łowieckich