Wydawca treści Wydawca treści

LASY NADLEŚNICTWA

Dla Nadleśnictwa Olsztyn charakterystyczna jest zmienność warunków glebowych w kierunku z północy na południe. Na północy przeważają gleby żyzne, gliniaste, wilgotne, zasobne w substancje odżywcze, porośnięte świerkiem, sosną oraz dębem. Na południu zaś – gleby ubogie, piaszczyste, mało zasobne w związki organiczne, i tu niepodzielnie króluje sosna. Znajdując optymalne warunki rozwoju i wzrostu, osiąga nadzwyczaj dobrą jakość techniczną.

Las spełnia szereg funkcji, oprócz ochronnych i społecznych, również produkcyjne. Odnowienie lasu oznacza wymianę pokoleń, powstawanie nowych drzewostanów na miejsce dotychczasowych, usuniętych zgodnie z planem lub na skutek klęski żywiołowej. Średnio co roku Nadleśnictwo Olsztyn pozyskuje 70 tys.m3 drewna. Do odnowienia powierzchni leśnych wykorzystujemy sadzonki wyhodowane z nasion pochodzących z plantacji nasiennych oraz wyłączonych i gospodarczych drzewostanów nasiennych.

Na obszarze nadleśnictwa znajdują się obwody łowieckie dzierżawione przez koła łowieckie. Jeden obwód wyłączony z wydzierżawienia stanowi Ośrodek Hodowli Zwierzyny, pozostający w zarządzie nadleśnictwa. Ośrodek ten jest swoistą bazą naukową, dzięki której lepiej poznajemy zwyczaje i potrzeby zwierzyny. Wyposażony w liczne urządzenia łowieckie – paśniki, karmniki i lizawki – a także dysponujący bogatą bazą pokarmową sprawia, że zwierzyna cechuje się bardzo dobrą kondycją.


Mapa Nadleśnictwa Olsztyn