Przejdź do treści

Zakazy wstępu do lasu

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom. Zgodnie z ustawą o lasach nadleśniczy wprowadza zakaz wstępu do lasu, jeśli: - drzewostany lub runo leśne zostały znacznie uszkodzone. Zakaz zapewnia wtedy bezpieczeństwo ludziom - np. w lesie, w którym przeszedł huragan, nadłamane drzewa stanowią dla ludzi duże zagrożenie; - występuje duże zagrożenie pożarowe - aby człowiek nie wywołał w lesie pożaru; - wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna (np. opryski preparatami chemicznymi). Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł. Szczegółowe informacje o okresowych zakazach wstępu na powierzchniach leśnych, na których prowadzone są bieżące prace gospodarcze z zakresu ochrony lasu, hodowli i pozyskania drewna, z uwagi na ich dynamikę dostępne są w siedzibie nadleśnictwa.