PUNKT SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ DZICZYZNY

Nadleśnictwo Olsztyn uruchomiło PUNKT SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ DZICZYZNY.

Punkt sprzedaży bezpośredniej zlokalizowany jest przy leśniczówce Leśnictwa Nowa Wieś - Nowa Wieś 25, 11-030 Purda.

 

 

Sprzedaż bezpośrednia obejmuje wypatroszone, nieoskórowane tusze zwierząt łownych, pozyskanych w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Olsztyn

Tusze zwierzyny można nabyć bezpośrednio w punkcie sprzedaży po wcześniejszym złożeniu zamówienia.

Zamówienie złożyć można telefonicznie pod numerem: 693 982 179 pisemnie na adres siedziby Nadleśnictwa Olsztyn: Zazdrość 3, 10-687 Zazdrość lub na adres e-mail: olsztyn@olsztyn.lasy.gov.pl

Sprzedaż tusz odbywa się na podstawie asygnaty gotówkowej.

 

Cennik brutto (zł/kg):

Dzik - 5,23 zł

Sarna - 19,00 zł

Jeleń - 11,00 zł

 

 

Szczegółowe zasady sprzedaży bezpośredniej tusz określa REGULAMIN

Informacji w sprawie sprzedaży bezpośredniej udziela specjalista ds. gospodarki łowieckiej, tel: 693 982 179