Wydawca treści Wydawca treści

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Olsztyn utworzono dwa rezerwaty:

 

REZERWAT „JEZIORO KOŚNO"

Położony jest w południowej części Nadleśnictwa niedaleko wsi Purda. W rezerwacie tym chronimy wyjątkowe walory krajobrazowe jeziora i otaczających go drzewostanów.

Jezioro Kośno ma ok. 6 km długości i 44, 5 m głębokości, jego brzegi są stromo uformowane przez lodowiec. Dno jeziora pokrywają łąki ramienicowe, a przy jego brzegach można spotkać chronione gatunki takie jak: grążele żółte i grzybienie białe. W drzewostanach rezerwatu króluje sosna z domieszkami świerka, brzozy, dębu, lipy, klonu i graba. W lasach otaczających jezioro występuje również wiele ciekawych gatunków roślin – widłak jałowcowaty, widłak goździsty, zimoziół północny, pomocnik baldaszkowaty, bagno zwyczajne.

Rezerwat jest położony w dużym kompleksie leśnym, a jezioro stanowi miejsce polowań ptaków drapieżnych, a wśród nich: rybołowa, błotniaka stawowego, kobuza, jastrzębia i myszołowa zwyczajnego. Również inne ptaku upodobały sobie teren rezerwatu – wiele gatunków kaczek, perkozy, łabędzie i kormorany. Na niebie można też zobaczyć czasem bielika.

Z myślą o turystach powstała w 1995 roku ścieżka przyrodniczo-leśna o długości 15 km, biegnąca wokół jeziora i zaprojektowana tak, aby ukazać największe walory przyrodnicze rezerwatu.

 

 

REZERWAT „LAS WARMIŃSKI"

 

Rezerwat obejmuje duży fragment Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej oraz przełom doliny Łyny poniżej Jeziora Łańskiego z Jeziorem Ustrych. Na terenie  Nadleśnictwa Olsztyn znajduje się ok. 30 ha wycinek tego pięknego obszaru. Rosną tam bogate drzewostany na wilgotnych, a nawet podmokłych i bagiennych siedliskach.