Regulamin korzystania z obiektów turystyczno – edukacyjnych Nadleśnictwa Olsztyn oraz wykaz potencjalnych zagrożeń występujących w lesie

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów turystycznych i edukacyjnych Nadleśnictwa Olsztyn zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

2. Korzystanie z obiektów odbywa się na własną odpowiedzialność.

3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obiektów wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

4. Opiekunowie grup zorganizowanych dzieci, młodzieży i osób dorosłych są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury turystycznej pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

5.  Osobom korzystającym z obiektów  zabrania się:

 1. zaśmiecania terenu,
 2. rozpalania ognisk,
 3. pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
 4. płoszenia i chwytania zwierząt,
 5. uszkadzania, niszczenia tablic informacyjnych oraz urządzeń infrastruktury turystycznej,
 6. spożywania napojów alkoholowych,
 7. hałasowania,
 8. puszczania luzem zwierząt domowych,
 9. przebywania na terenie obiektów w czasie burz i silnych wiatrów.

 

6.  Nadleśnictwo Olsztyn nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie, żmije, komary itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami.

7.   Szlaki leśne mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych    przystosowań  zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też korzystając z nich należy zachować  szczególną ostrożność.

8. Nadleśnictwo Olsztyn nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie mienia prywatnego użytkowników korzystających z obiektów.

9. Wszelkie zauważone nieprawidłowości i zagrożenia mające bezpośredni wpływ  na bezpieczeństwo użytkowników obiektów należy zgłaszać do Nadleśnictwa  Olsztyn.

 

Numer alarmowy 112

 

Potencjalne zagrożenia występujące w lesie

 1. Martwe i obumierające drzewa są integralną częścią lasu. Drzewa z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami, owocnikami grzybów (hubami) są spróchniałe i w każdej chwili mogą się przewrócić.
 2. Nierówny teren. Las jest pełen wystających korzeni, pni po ściętych drzewach, gałęzi.
 3. Drogi leśne. Mogą się po nich poruszać różne pojazdy: ciężki sprzęt leśny, pojazdy Służby Leśnej i inne. Drogi leśne mogą być udostępnione do ruchu publicznego, są oznakowane wtedy stosownymi znakami lub nie udostępnione do ruchu publiczne. ZNAK DROGOWY.
 4. Na szlakach rowerowych, ale również na innych drogach leśnych, możesz spotkać szybko poruszających się rowerzystów, również w grupach.
 5. Osoby uprawiające jazdę konną mają obowiązek poruszać się wyłącznie po szlakach konnych. Drogi mogą mieć różną nawierzchnię, również ostry tłuczeń oraz koleiny i dziury.
 6. Trwające prace leśne, takie jak np. ścinka drzew, zrywka, wywóz. Miejsca, w których tego typu prace są prowadzone, są objęte zakazem wstępu i są oznaczane tablicami ostrzegawczymi, ustawionymi na drogach i szlakach leśnych. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu poruszania się po tych terenach.
 7. Polowania indywidualne i zbiorowe, regulujące liczebność zwierzyny. Teren polowań zbiorowych oznaczany jest tablicami ostrzegawczymi ustawionymi na drogach i szlakach leśnych, terminy tych polowań są również ogłaszane na stronach internetowych gmin.
 8. Dzikie zwierzęta mogą być niebezpieczne, mogą też przenosić choroby (wścieklizna, borelioza), a jad niektórych owadów może wywoływać groźne reakcje alergiczne.
 9. Niekorzystna pogoda (burza, silny wiatr, zalegający na drzewach śnieg, powodujący ryzyko złamania, oblodzone drogi) zwiększa ryzyko nieszczęśliwych wypadków.
 10. Rośliny i grzyby które mogą być trujące lub wywołać poparzenia.
 11. Wnyki i sidła, pozostawione przez kłusowników oraz inne zagrożenia trudne do zidentyfikowania. Prosimy o informację w przypadku ich stwierdzenia.

Zasady bezpiecznego przebywania w lesie

 1. Nie wchodź na obszary, na które wstęp jest zabroniony, są one oznakowane tablicami ostrzegawczymi.
 2. Dzieci będące pod Twoją opieką powinny przebywać w zasięgu Twojego wzroku.
 3. By uniknąć chorób odkleszczowych, poruszaj się po wyznaczonych ścieżkach, z dala od gęstego podszytu. Dodatkowo zabezpieczy Cię stosowny ubiór: długie spodnie, rękawy, nakrycie głowy. Po powrocie z leśnego spaceru weź prysznic a później sprawdź swoje ciało i usuń ewentualne kleszcze.
 4. Poruszanie się po wyznaczonych szlakach zmniejszy ryzyko zabłądzenia. Na dłuższą wyprawę zaopatrz się w aplikację mBDL
 5. Zachowaj ostrożność! W lesie oprócz Ciebie jest mnóstwo innych ludzi, korzystających z niego w najróżniejszy sposób. Nie zbliżaj się do niebezpiecznych miejsc, unikaj kontaktu z dzikimi zwierzętami, nieznanymi roślinami i grzybami. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w trakcie korzystania z lasu.

Twoje bezpieczeństwo jest Twoją odpowiedzialnością