Wydawca treści Wydawca treści

OFERTA EDUKACYJNA

Aby upowszechnić w społeczeństwie wiedzę o środowisku leśnym oraz podnieść świadomość w zakresie odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu, Nadleśnictwo Olsztyn od lat prowadzi edukację przyrodniczo-leśną.

Nadleśnictwa  u wrót miasta stwarza możliwość współpracy z wieloma placówkami oświatowymi. Leśnicy często odwiedzają szkoły i przedszkola, gdzie prowadzą lekcje przyrodnicze, opowiadają dzieciom o lesie, jego mieszkańcach, bogactwach przyrody.

Najlepsza formą zdobywania wiedzy są zajęcia terenowe, prowadzone w Nadleśnictwie na ścieżkach przyrodniczo-leśnych. Dzieci biorące w nich udział uczą się obserwować przyrodę, zachęcane są do samodzielnego poznawania natury, a przy okazji mogą spędzić aktywnie czas. Ścieżki wytyczono w najciekawszych fragmentach terenów leśnych , przebiegają przez miejsca bogate w walory krajobrazowe, szczególnie atrakcyjnie turystycznie.

* ścieżka przyrodniczo-leśna "Mendryny"- w dostępny sposób omawia zagadnienia gospodarki leśnej oraz program "Mała retencja w Lasach Państwowych"

* ścieżka turystyczno-krajobrazowa "Jezioro Kośno"biegnąca wokół jeziora, zaprojektowana została tak, aby przybliżyć najcenniejsze walory krajobrazowe istniejącego tam rezerwatu

* ścieżka dydaktyczna "Dąbrówka"- stworzona z myślą o najmłodszych, pozwala poznać drzewa leśne oraz zwierzęta żyjące w lesie. Jej dodatkowym atutem jest bezpośrednie sąsiedztwo Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych.

* ścieżka przyrodniczo-leśna "Zazdrość"- stanowi swoiste połączenie miasta z lasem, rozpoczyna się na osiedlu Jaroty i prowadzi przez leśne urokliwe ostępy na teren dawnego majątku rycerskiego Kielary nad Jeziorem Kielarskim. Dzięki niej poznać można bogactwo krajobrazowe i historyczno-kulturowe regionu.

 

Przeczytaj więcej o ścieżkach przyrodniczych

 

Wszystkich miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku, którzy chcieliby  poszerzyć swoją wiedzę o lesie zapraszamy do odwiedzenia naszych ścieżek.  Zainteresowani mogą wędrować nimi w towarzystwie leśnika, który z całą pewnością pomoże odkryć tajemnice przyrody.

Miejscami, bogatymi w walory przyrodnicze, które warto odwiedzić są również:

 

* Rezerwat Krajobrazowy „Jeziora Kośno"o powierzchni 1232,85ha, celem ochrony jest zachowanie w stanie naturalnym piękna krajobrazu i czystości wód Jeziora Kośno wraz z otaczającymi je lasami.


* Rezerwat Krajobrazowy „Las Warmiński" o powierzchni 1798,18ha, którego przedmiotem ochrony są charakterystyczne dla Warmii i Mazur zespoły leśne ze stanowiskami gatunków roślin chronionych oraz urokliwe przełomy rzeki Łyna.

 

Miłośnicy wypraw rowerowych i kajakowych mogą także realizować swoje hobby na wytyczonych trasach turystycznych:

 

* szlak kajakowy Kalwa – Olsztyn o długości około 90km biegnący od Jeziora Kalwa przez jeziora: Kośno, Bogdańskie Umląg, Wadąg i dalej rzeką Wadąg i Łyną do zamku w Olsztynie. Całość spływu trwa 3 dni. Na trasie Rezerwat Jezioro Kośno oraz zabytkowe młyny Pajtuny i Patryki. Istnieje również krótsza wersja spływu od Pajtun do Jeziora Wadąg.  

* trasa rowerowa Ruś o długości 10km- prezentuje piękno krajobrazu warmińskiego, Rezerwat Las Warmiński i ciekawe pomniki przyrody. Biegnie wokół jeziora Kielarskiego, zaczyna się i kończy w miejscowości Ruś.

* trasa rowerowa Purda-Serwent o długości ok. 14 km- biegnąca od miejscowości Purda wokół jeziora Serwent.

 

Dla turystów Nadleśnictwo przygotowało liczne miejsca postoju pojazdów i wiaty gdzie można odpocząć, posilić się, a za zgodą Nadleśnictwa rozpalić ognisko. Oferta kierowana jest do dorosłych, dzieci i młodzieży zarówno  z okolicznych miejscowości jak i turystów wypoczywających na terenie Nadleśnictwa.

 

Pobierz mapę turystyczną

 

W 2013 roku nad Jeziorem Kielarskim powstała wieża obserwacyjno-widokowa, która stanowi istotny element podnoszący walory turystyczne okolicy. Służy jako idealne miejsce spotkań edukacyjnych z uczniami okolicznych placówek oświatowych. Projekt w dużym stopniu wspiera  również ruch turystyczny nasilony w tym regionie.

 

Na Polanie Kielarskiej, niedaleko wieży widokowej wyznaczone jest czasowo jedno miejsce na ognisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby rozpalić w tym miejscu ognisko, każdorazowo należy zwrócić się do Nadleśnictwa Olsztyn, z prośbą o wyrażenie zgody na rozpalenie ognia. Dobrze to zrobić z wyprzedzeniem i poczekać na odpowiedź.

W mailu należy podać:
- datę,
- planowane godziny palenia ognia oraz wskazać osobę odpowiedzialną i kontakt do niej.

  • Ognisko można rozpalić przy bezwietrznej pogodzieWarto też wcześniej przemyśleć kwestię podpałki, aby nie niszczyć do tego celu np. kory.
  • Przy ognisku należy mieć sprzęt do natychmiastowego ugaszenia ognia oraz sprawny środek łączności,
  • Przed opuszczeniem obiektu, ogień należy trwale ugasić, a teren uprzątnąć.

Jest możliwość zakupu drewna ogniskowego u leśniczego Leśnictwa Zazdrość jednak należy mieć świadomość, że jest ono nieprzeschnięte i będzie się trudno  palić, a także jest w dużych kawałkach wymagających porąbania.

Przypominamy, że: przed wizytą w lesie, zwłaszcza w upalne dni, kiedy od wielu dni nie spadł deszcz, należy sprawdzić, czy nie został wprowadzony zakaz wstępu do lasu http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/


Warto mieć na uwadze, to że zgodnie z §3 Kodeksu Wykroczeń, "Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany"

 

Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jest Twoją odpowiedzialnością.

 

 

Nadleśnictwo Olsztyn współpracuje z wieloma instytucjami oraz organizacjami społecznymi. W ramach tej współpracy organizowane są konkursy o tematyceleśnej, akcje ekologiczne, spotkania rekreacyjne, plenery malarskie. Publikujemy również ciekawe materiały informacyjne, mapy, foldery dotyczące lasu, propagujące ochronę przyrody, proekologiczną gospodarkę leśną, rozsądne gospodarowanie zasobami leśnymi. Staramy się w jak największym stopniu dotrzeć do społeczeństwa, zaszczepić w świadomości dzieci i młodzieży chęć ochrony środowiska naturalnego i utrzymania bogactw natury dla przyszłych pokoleń.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej

Oświadczenie - zapoznanie się z regulaminem

 

 

 

Od roku 2012, kiedy to Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołał Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Olsztyńskie" , w którego skład wchodzi Nadleśnictwo Olsztyn, edukacja leśna prowadzona jest w bardzo dużym zakresie.

Osoba odpowiedzialna za edukację przyrodniczo-leśną w Nadleśnictwie Olsztyn - Maria Rothert-Proniewicz, tel: 89 526 46 98 maria.rothert@olsztyn.lasy.gov.pl