Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary chronionego krajobrazu na terenie Nadleśnictwa Olsztyn:
- "Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej"
- "Pojezierza Olsztyńskiego"
- "Doliny Środkowej Łyny"