Wydawca treści Wydawca treści

OBIEKTY EDUKACYJNE

 

WIEŻA OBSERWACYJNO - WIDOKOWA NAD JEZIOREM KIELARSKIM

Widok z wieży rozpościera się na jezioro, okoliczne pola i lasy. Projekt powstał w 2013 roku. Ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zwrócenie uwagi na piękno przyrody. Bezpośredni, bliski kontakt z naturą pozwala pogłębiać wiedzę przyrodniczą oraz nabywać prawidłowego stosunku do środowiska naturalnego. Płytkie jezioro obficie porośnięte roślinnością, niedostępne brzegi zajęte przez bagniska i trzęsawiska - to  doskonale miejsce występowania ciekawej awifauny oraz odpowiedni biotop zwierząt leśnych. Wieża  usytuowana została w finalnej części ścieżki przyrodniczo - leśnej "Zazdrość". Z tej racji  jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów i miłośników przyrody, korzystających ze ścieżki .

Wieża stanowi istotny element podnoszący walory turystyczne okolicy. Służy jako idealne miejsce spotkań edukacyjnych z uczniami okolicznych placówek oświatowych. Projekt w dużym stopniu wspiera  ruch turystyczny nasilony w tym regionie ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo miasta. Jego scentralizowanie przyczynia się do zmniejszenia presji na środowisko przyrodnicze.


 

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-LEŚNE

Na terenie Nadleśnictwa Olsztyn znajdują się 4 ścieżki przyrodnicze.  Skoncentrowanie ruchu turystycznego w określonych miejscach w dużym stopniu zapobiega to szkodnictwu leśnemu, pomaga optymalnie wykorzystać funkcje lasu, stwarza możliwość ochrony przyrody i ochrony przeciwpożarowej lasu. Usytuowano je niedaleko Olsztyna, w takich miejscach, by prezentowały w dostępny sposób bogactwo krajobrazowe regionu i dobrze służyły szeroko rozumianej edukacji. Korzysta z nich lokalne społeczeństwo tj. mieszkańcy okolicznych miejscowości i miasta Olsztyna, którzy preferują zarówno wycieczki piesze jak i rowerowe. Ścieżki są również idealnym miejscem spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu również dla dzieci ze szkół i przedszkoli.

 

Ścieżka przyrodniczo - leśna  „Mendryny"

Długość: ok. 3,6 kilometra

Początek: obok Leśniczówki Mendryny.

Około 16 km od Olsztyna, niedaleko od ścieżki „jezioro Kośno" w pobliskim Leśnictwie Mendryny położona jest następna leśna ścieżka dydaktyczna. Jej trasa rozpoczyna się i kończy obok samej Leśniczówki. Wzdłuż szlaku o długości 3,6 km rozmieszczonych jest 10 tablic, omawiających w sposób maksymalnie przekrojowy zagadnienia dotyczące gospodarki leśnej. Prezentują one następujące tematy:

 • Drewno jako element środowiska przyrodniczego i jego znaczenie dla życia na ziemi,

 • Metody ochrony Lasy,

 • Typy siedliskowe lasu,

 • Historia życia drewna na przykładzie jego przekroju poprzecznego,

 • Fazy rozwojowe drzewostanu i zabiegi z zakresu hodowli, ochrony lasu i pozyskania drewna,

 • Zalety stosowania drewna,

 • Przykłady szkodliwej działalności człowieka w lesie,

 • Rola leśników w cyklu produkcyjnym lasu,

 • Przykłady nisz ekologicznych,

 • Budowa pionowa drzewostanu.

Prezentowana tematyka dostępna na ścieżce ma za zadanie przybliżyć osobom zwiedzającym zagadnienia dotyczące leśnictwa oraz umożliwić bliższe poznanie procesów rządzących środowiskiem leśnym.

Od roku 2007 przy ścieżce można podziwiać zbiornik małej retencji o powierzchni około 5 ha, dzięki któremu znacznie wzbogacone zostało środowisko fauny i flory.

Obok Leśniczówki znajduje się miejsce postoju pojazdów oraz wiata, przy której , za zgodą gospodarza, można rozpalić ognisko.
Kontakt: Leśniczy Piotr Gołaszewski, tel. 089/512 22 83

 

Ścieżka dydaktyczna  „Dąbrówka"

Długość: ok. 1 kilometra

Początek: Leśniczówka Dąbrówka.

Przy ścieżce zainstalowano tablice dydaktyczne o tematyce:

 • poradnik leśnego wędrownika,

 • nasze drzewa leśne,

 • wędrówki drzew (nasiona),

 • powalone drzewo,

 • ochrona lasu,

 • budowa mrowiska,

 • chrust,

 • grzyby naszych lasów,

 • zwierzęta leśne,

 • łąka śródleśna,

 • plantacja choinkowa.

Na terenie ścieżki o długości około 1 km znajduje się wiata gdzie można odpocząć i za zgodą gospodarza rozpalić ognisko.
Kontakt: Leśniczy Jarosław Sikorski, tel. 089/513 03 91

 

 

Ścieżka przyrodniczo - leśna „ Jezioro Kośno"

Długość: ok. 15 kilometrów

Początek: obok mostu na rzece Koszenka.

 

Cechy krajobrazowe, bliskość dużej aglomeracji miejskiej oraz dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna sprawiają, że turyści chętnie odwiedzają kompleksy leśne Nadleśnictwa Olsztyn. Atrakcyjnym miejscem wypoczynku jest Jezioro Kośno, położone  przy trasie Olsztyn - Szczytno w odległości 19 km od Olsztyna.

Jezioro wraz z przyległymi lasami wchodzi w skład Rezerwatu Krajobrazowego, którego zadaniem jest ochrona i zachowanie swoistych cech krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego.

Usytuowanie głównej osi zbiornika w kierunku północno - południowym, wysokie brzegi porośnięte wysokopiennym lasem i znaczna jego głębokość (maksymalna 44,5 m) powodują, że Jezioro wydaje się nieco tajemnicze i groźne.

Z myślą o turystach powstała w 1995 roku ścieżka przyrodniczo-leśna, biegnąca wokół jeziora, zaprojektowana tak aby ukazać największe walory przyrodnicze rezerwatu.

Na trasie ścieżki napotkamy dwadzieścia tablic informacyjnych, poświęconych charakterystyce niektórych gatunków roślin i zwierząt, które możemy napotkać na trasie wędrówki. .

Podczas spacerów często można spotkać dzikie zwierzęta: jelenie, sarny, dziki, lisy, zające, borsuki, kuny a nawet łosie i wilki.

Największym bogactwem Rezerwatu jest ptactwo wodne, od najliczniej występujących kaczek (krzyżówka, cyranka, cyraneczka, krakwa, podgorzałka, głowienka, gągoł), perkozów (dwuczuby, rdzawoszyi, perkozek), łabędzi, kormoranów, czapli itp., po tak rzadkie jak orzeł bielik czy rybołów, które niejednokrotnie można obserwować podczas wieczornych połowów na jeziorze.

Ponieważ ścieżka ma długość około 15 kilometrów, pokonanie jej w całości wymaga choćby minimalnego przygotowania kondycyjnego, ale można ją również pokonać na rowerze. Dwa punkty widokowe (w części północnej i południowej) pozwalają odpocząć i nacieszyć oczy pięknem tego niezwykłego jeziora. Dla turystów zmotoryzowanych przygotowano przy drogach  trzy miejsca postoju pojazdów.
Uwaga: w związku z tym, iż ścieżka biegnie w większości przez teren Rezerwatu Przyrody "Jezioro Kośno", nie jest ona wyposażona w miejsca do rozpalania ognisk, biwakowania, czy organizowania imprez o charakterze masowym. Tego typu formy rekreacji wymagają uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Olsztynie.

Ścieżka przyrodniczo - leśna  „Zazdrość"

 

Długość: ok. 6 kilometrów

Początek: przy osiedlu Tęczowy Las

Ścieżka przyrodnicza "Zazdrość" zaczyna się przy samym Olsztynie. Trasa prowadzi od Osiedla Jaroty na teren dawnego majątku rycerskiego Kielary nad Jeziorem Kielarskim. Można ją przebyć rowerem (raczej górskim) lub pieszo.

Ścieżka prezentuje w przystępny sposób walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczno - kulturowe Regionu:

Ścieżka kończy się na kielarskiej polanie, w pobliżu której znajduje się miejsce postoju pojazdów.
Kontakt: Leśniczy Piotr Wyszomierski, tel. 089/541 13 44

 

 

 

OŚRODEK REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W LEŚNICTWIE DĄBRÓWKA

 

Przeczytaj więcej o Ośrodku Rehabilitacji...