Kontakty Kontakty

Siedziba Nadleśnictwo Olsztyn
Nadleśnictwo Olsztyn
89 526 89 17

Zazdrość 3
10-687 Zazdrość


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej - /pgl_lp_0705/SkrytkaESP
 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztyn przyjmuje interesantów (w tym w sprawie skarg i wniosków) we wtorki w godz. 14:00 - 15:30. Pod nieobecność Nadleśniczego interesantów przyjmuje Zastępca Nadleśniczego.  

Wnioski i skargi do Nadleśniczego Nadleśnictwa Olsztyn można składać osobiście,  pocztą elektroniczną (olsztyn@olsztyn.lasy.gov.pl), poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, pocztą tradycyjną. Wnioski i skargi przyjmuje Delfina Nadarzewska-Muł.  

Kontakty do pracowników Nadleśnictwa Olsztyn znaleźć można w zakładce KONTAKT.

Kasa Nadleśnictwa czynna jest w godzinach 7:15 - 14:00

Wpłat dokonywać można na rachunek bankowy:
86 1540 1072 2001 5011 9018 0001

 

Nadleśniczy
Paweł Artych
89 526 89 17
Zastępca Nadleśniczego
Adam Czajkowski
89 532 78 80
Główny Księgowy
Krzysztof Kamiński
89 532 78 85, 695 901 095
Inżynier Nadzoru
Paweł Bednarczyk
89 532 78 81
Sekretarz
Bartosz Potoczny
89 532 78 82

Dział Finansowo-Księgowy

Magdalena Baranowska
Księgowość
Tel.: 89 532 78 86
Karolina Zimnicka
Księgowość
Tel.: 89 532 78 86
Bogumiła Pełka
Księgowość
Tel.: 89 532 78 83
Mariola Ambroziak
Księgowosć
Tel.: 89 532 78 83

Posterunek Straży Leśnej

Mirosław Borsuk
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 89 532 78 88, 693 982 192
Kamil Dubczyk
Straż leśna
Tel.: 89 532 78 88, 693 982 191

Stanowisko ds. Pracowniczych

Barbara Tomaszewska
Kadry
Tel.: 89 532 09 59

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Delfina Nadarzewska-Muł
Sekretariat
Tel.: 89 526 89 17, 693 982 120
Tomasz Gralla
Infrastruktura
Tel.: 89 532 78 87
Paweł Szczepański
Gospodarka towarowa
Tel.: 89 532 78 89
Anna Kowalska
Infrastruktura
Tel.: 89 532 78 89
Przemysław Bastek
Infrastruktura
Tel.: 89 532 78 87

Dział Zagospodarowania Lasu

Alina Krawczyk
Ochrona lasu, ochrona przyrody, ochrona p-poż, certyfikacja
Tel.: 89 532 09 89, 693 982 153
Sławomir Brzostek
Pozyskanie, sprzedaż drewna
Tel.: 693 982 131
Grzegorz Butkiewicz
Stan posiadania, mapa numeryczna, bhp
Tel.: 89 526 46 98
Marta Osowiecka
Hodowla lasu, lasy niepaństwowe, nasienniectwo i selekcja
Tel.: 89 532 78 84
Katarzyna Kuderska-Kaniuka
Łowiectwo, edukacja przyrodniczo - leśna
Tel.: 89 532 78 84