Asset Publisher Asset Publisher

Wyjątkowe lipy w Klebarku Wielkim

20 października przy kościele Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim odbyło się uroczyste sadzenie lip, zorganizowane przez Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Olsztyn.

Wśród zaproszonych gości, obecni byli m.in.: Wikariusz sądowy Archidiecezji Warmińskiej, prof. UWM ks. kan. dr hab. Lucjan Świto, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „HOSIANUM” w Olsztynie ks. kan. dr Hubert Tryk, Wicerektor ks. dr Wojciech Kotowicz, Wiceekonom Archidiecezji Warmińskiej ks. mgr lic. Mariusz Rybicki,  Z-ca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Wojciech Matuszak oraz przedstawiciele kół PTL Oddziału w Olsztynie.

Spotkanie otworzył Paweł Artych, przewodniczący Zarządu Oddziału PTL w Olsztynie. Po krótkiej modlitwie posadzono 5 lip. Sadzonki zostały wyhodowane z nasion pobłogosławionych przez Ojca Świętego Franciszka podczas pielgrzymki olsztyńskich leśników do Watykanu w grudniu 2017 r. Leśnicy przekazali parafii certyfikat zawierający informacje potwierdzające pochodzenie posadzonych drzewek, podpisany przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adama Roczniaka.

Następnie proboszcz parafii ks. Wojsław Czupryński przybliżył historię kościoła w Klebarku Wielkim. Uczestnicy mieli okazję również zwiedzić dom formacyjny dla  kleryków, który powstał w pobliżu kościoła. Wspólne sadzenie lip zainaugurowało nowy rok formacyjny Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „HOSIANUM” w Olsztynie.