Lista aktualności Lista aktualności

Bunkier pełen śmieci

Na terenie Nadleśnictwa Olsztyn znajdują się obiekty obronne „Pozycji Olsztyneckiej”. To jeden z kilku zespołów umocnień powstałych w dwudziestoleciu międzywojennym na terenie Prus Wschodnich.

Na gruntach Nadleśnictwa zinwentaryzowano 26 obiektów fortyfikacji stałej: 13 schronów biernych dla drużyn piechoty, 1 schron bojowy dla karabinu maszynowego i działka przeciwpancernego, 10 łącznic telefonicznych i 2 baraki. Obiekty porozsiewane są po lesie, często znajdują się w miejscach mało dostępnych dla przeciętnego spacerowicza.

Jeden z obiektów, który łatwo można odnaleźć wśród leśnych ostępów znajduje się w okolicy Tylkowa. Był to schron dla drużyny piechoty. W jego wnętrzu znajdują się napisy eksploatacyjne i ostrzegawcze, które miały  ułatwić żołnierzom korzystanie ze schronu.  Dziś obiekt tego typu jest świadkiem historii, która rozgrywała się na ziemiach Warmii i Mazur. Warto byłoby zadbać o to by przetrwał jak najdłużej. Niestety często dochodzi o sytuacji wręcz odwrotnych. Wspomniany wyżej bunkier jest notorycznie zaśmiecany. Śmieci często przywożone są z gospodarstw domowych, pozostawiane we wnętrzu bunkra lub w jego pobliżu.

Nadleśnictwo Olsztyn w zeszłym roku wydało 120 000 zł na sprzątanie śmieci w lasach, a w ubiegłych latach te kwoty bywały często o wiele wyższe. Świadomość ekologiczna społeczeństwa w dzisiejszych czasach zdaje się być bardzo duża. Skąd więc biorą się ogromne hałdy śmieci corocznie zbierane w lasach i utylizowane przez leśników? Na to pytanie niech każdy z nas odpowie sobie sam.

Nie pozostawajmy obojętni gdy widzimy kogoś zaśmiecającego las! Reagujmy!    

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia: Ostrowski W. 2015. Obiekty obronne "Pozycji Olsztyneckiej" na terenie Nadleśnictwa Olsztyn"